Om solenergi

Spara pengar du också. Investera i framtid och spara pengar varje år på din elförbrukning.

Så här fungerar solenergi

Solen

Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt att fånga in en del av den fria energin för att omvandla solljuset till elektricitet. Detta görs genom användande av solcellspaneler.

Hur fungerar solceller

Solceller omvandlar ljus till elektricitet genom användande av ett tunt lager halvledarmaterial, ofta kisel, inneslutet mellan en glasskiva och en speciell plast som kallas för polymer resin. Solceller varierar i storlek från några få kvadratcentimeter i till exempel miniräknare och klockor, till system som är flera hundra kvadratmeter och gjorda av en serie sammanlänkande moduler.

När elektroner i halvledarmaterial utsätts för dagsljus laddas de med energi. Elektronerna börjar då flöda genom materialet och genererar likström.

Likströmmen transporteras genom en kabel till en växelriktare, som omvandlar likströmmen till 230/400V växelström så att den kan anslutas till elnätet.

Finns det tillräckligt med sol i Sverige?

När man ser på den genomsnittliga solinstrålningen i världen ligger Sverige i samma zon som stora delar av centraleuropa. Sverige ligger alltså i samma zon som t.ex England och Tyskland där det finns väldigt många solpanelanläggningar. Så svaret är ja, det finns tillräckligt med sol i Sverige.

Vad betyder kWp och kWh?

Solceller mäts i kilowattpeaks (kWp). En panels kWp anger hur mycket effekt panelen kan generera vid en solinstrålning på 1000W/kvm. I Sverige varierar det möjliga effektuttaget mellan 800kWh/kWp per år i norra Sveriges inland till 1050kWh/kWp per år i södra Sverige och kustområdena. Hur många kWp ett hushållssystem kan komma upp i beror på takytans storlek och hur mycket man vill investera i systemet.

Den totala mängden el systemet genererar på ett år mäts i kilowattimmar (kWh). Påverkar gör systemets riktning, eventuell skuggning och hur solig platsen är, liksom på hur stort systemet är (i kWp).

Sänk din elräkning

bli mindre känslig för svängningar på elmarknaden och bidra till en bättre miljö.

- W3 EL | SOL | ENERGI